Bezpečný nákup

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť  Cafézia s.r.o., ktorá na základe predmetu činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) vykonáva a zabezpečuje prevádzku a vybavovanie objednávok.

Od roku 2020 začala prevádzkovať internetový obchod zameraný na predaj kávy na doméne https://eshop.blogokave.sk.

Informácie o predajcovi:

Cafézia SK, s.r.o.
IČO: 47 543 841
IČ DPH: SK 2023961511
DIČ: 2023961511

so sídlom: Švábska 6821/24, 080 05 Prešov – Solivar
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29530/P
Deň zápisu: 04.12.2013

kontaktné údaje:
Cafézia SK, s.r.o.
email: redakcia@blogokave.sk
telefón: +421 949 491 740
web: https://eshop.blogokave.sk

Peňažný ústav:

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2201863493
Kód banky: 8330
BIC: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK61 8330 0000 0022 0186 3493

Kontaktný email:

redakcia@blogokave.sk

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

  • zákonom stanovenú záručnú lehotu
  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
  • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Reklamáciu môžete vybaviť:

  • e-mailom: redakcia@blogokave.sk